preloader

EnCoTEng

Gemakkelijk voldoen aan Uw informatieplicht energiebesparing

Meer informatie

Over ons

Bespaar tijd

Bespaar U tijd en inspanningen voor van autoriteitswege opgelegde werkzaamheden.

Voorkom boetes

Voorkom mogelijke dwangsommen voor het niet naleven van de informatieplicht engergiebesparing.

Blijf gefocussed

Minimeer uw administratiefe lasten en behoud vrijheid om uw aandacht aan uw bedrijf te besteden.

Informatieplicht Energiebesparing

De Informatieplicht energiebesparing geldt sinds 1 juli 2019 voor alle in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van >50.000 kWh elektriciteit of >25.000m3 aardgas(equivalent). Uitgezonderd van deze verplichting zijn “Type C” bedrijven en instellingen met een milieuvergunning.

Waarom?

De overheid wenst een beter inzicht in de naleving van de verplichting tot energiebesparing te verkrijgen. Door deze besparingen dient bij te worden gedragen aan een beter milieu en (leef)klimaat.

Erkende maatregelen

Er zijn een veeltal erkende maatregelen door de overheid vastgesteld welk door bedrijfen moeten worden genomen om hun energieverbruik te reduceren.

Kunnen wij U helpen?

De diensten richten zich specifiek op het ondersteunen van klein- en middelgrote verbruikers binnen Nederland met een jaarlijks verbruik t/m 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m3 aardgas(equivalent).

Overige dienstverleningen

Wij bieden ondersteuning aan bij het voldoen aan de informatielicht als ook het indienen van meldingen van genomen maatregelen. Verder kunnen wij U helpen bij het achterhalen van mogelijkheden voor subsidie(s) bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Spoedmelding Informatieplicht Energiebesparing

Heeft uw spoed met het voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing? Wij verzorgen uw melding binnen 24 uur.

Doe nu uw Spoedmelding IE

Onze diensten

Melding van bedrijf

Snel & eenvoudig aan Uw informatieplicht voldoen. Vul het formulier in en wij verzorgen de rest. Bespaar tijd, inspanning en administraive lasten.

Branchespecifieke Energie Maatregelenlijsten

Voor elke branche gelden verschillende erkende maatregelen ter energiebesparing. Wij zoeken voor Uw uit welke voor uw branche van toepassing zijn.

Melding uitgevoerde maatregelen

Snel & eenvoudig Uw genomen maatregelen documenteren en aan de overheid doorgeven.

Consultatie

Heeft U vragen of ondersteuning nodig bij het voldoen aan de informatieplicht, het bepalen van te nemen erkende maatregelen en het melden ervan? Neem contact op en wij helpen U graag verder.

Updates W & R

Blijf op de hoogte van aanpassingen in de Wet & Regelgeving.

Advies Subsidies

Wilt uw weten wat uw mogelijkheiden tot subsidie op erkende maatreregeln zijn. Wij helpen U graag verder.

Belangrijke stappen

Informatieplicht Energiebesparing - Een kringloop

De Informatieplicht Energiebesparing is als waren een om de 4 jaar wederkerende cyclus. Ten eerste (01) dient U uw bedrijf bij de overheid te melden. Vervolgens moet uw bepalen welke erkende maatregelen voor uw bedrijf van toepassing zijn (02). Heeft u meerdere locaties, dan kunnen per locaties verschillende maatregelen gelden. Binnen 4 jaar moeten de maatregelen door uw worden toegepast/uitgevoerd (03). Ten slotte worden de genomen maatregelen bij de overhid gemeld (04). Na afloop van 4 jaar begint U weer opnieuw.

 • 01- Melding bedrijf bij overheid

 • 02- Bepalen van erkende maatregelen

 • 03- Uitvoeren van erkende maatregelen

 • 04- Melding genomen maatregelen

 • 05- Na 4 jaar cyclus opnieuw uitvoeren

Onze Dienstpaketten

Zelfstandig

EUR 65,-(ex. btw)

 • 1 locatie/vestiging
 • Samenstellen EML(en)
 • Melding bedrijf eLoket
 • eenmalig
Bestel

E-mail Ondersteuning

EUR 149,-(ex. btw)

 • 1 locatie/vestiging
 • Samenstellen EML(en)
 • E-mail Ondersteuning
 • Melding bedrijf eLoket
 • eenmalig
Bestel

Persoonlijke Ondersteuning

EUR 199,-(ex. btw)

 • 1 locatie/vestiging
 • Samenstellen EML(en)
 • Melding bedrijf eLoket
 • E-mail Ondersteuning
 • Consultatie (incl. 1 uur)
 • eenmalig
Bestel

Neem contact op

Contact Details

Heeft Uw vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze mederwerk(st)ers. Wij zijn telefonisch op werkdagen van 09:00 t/m 17:00 te bereiken.

Laan Hofrust 5, 2282 AL Rijswijk, Nederland
Phone: +31-(0)6-15-592-996
Email: biz@encoteng.nl
kvk-Den Haag: 61794317
btw: NL854491338